Pastorale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Twee keer per jaar wordt er in de Protestantse kerk “De Bron” in Amsterdam-Watergraafsmeer een kerkdienst gehouden waar het helemaal draait om mensen met een verstandelijke beperking.
We zingen mee met de H.J. Smitband, en het Philakoor van wel 75 mensen!!
Het hele Kerstverhaal of een ander Bijbels verhaal wordt door hen nagespeeld en met de nodige kwinkslagen geven ze een eigentijdse draai aan deze klassieke verhalen.
(Waarbij ik wil benadrukken dat ze geen toneelstuk opvoeren, maar juist de innerlijke vervoering hebben die wij misschien wel eens missen.)
Daarnaast worden er per jaar tussen de 10-15 speciale kerkdiensten, in andere kerken in Amsterdam gehouden, waar het Philakoor en de H.J. Smitband aan meedoen.

Voor meer info :